Hur jag gör en smidd alliansring
1) Plansen valsas ut till lämplig form och vikt, stämplas nu för att undvika deformationer i skenan som i sin tur påverkar fattningspartiet negativt, och vibrationer som uppkommer vid senare stämpling.
Ringämnet bockas och lödes med hårt slaglod.
2) Ringen smides rund, samt stenavstånden bestämmes, borras och filas till bredd och höjd.
3) Grovslipas, samt genomborrning till lämplig hålstorlek.
Litet hål; onödigt mycket smuts fastnar mellan stenläget och stenen, för stort hål äventyrar hållbarheten, speciellt vid ringändring, då stenlägena kan rubbas. ( stenarna lossnar )
Önskvärt är att hålen är koniska för att få böjningen så nära stenläget det bara går.( För en ev. framtida storleksändring )
4) Uppslipad och färdig för stenmonteringen.
Observera de små "hacken och avrundningen på skenans insida, denna åtgärd är till för att ytterligare hålla stenarna kvar i sitt läge!
5) Färdig,
Ringen väger 5,3 gram normalfärg.
Stenar; 7 st. tills. 0,69 ct. R-IF polerad rondist, ingen nämnvärd fluorenscens och bra proportioner.
En kommentar, det här är osedvanligt fina stenar.
( vår standardkvallité är TW-VVS, polerad rondist )
Bruttopriset till kund är 19.000:-
Home   info@vigsel.se
Copyright LGU 1997

Önskar ett svar på allianring, guld, KLICKA HÄR

Tillägg; Detta är en äkta handgjord alliansring, ringarna du köper ute i handeln i dag är ej gjorda så här, och får ej förväxlas med denna ringen.

MVH Alennart