Ringar från LGU

bockade ringar klara för ihop lödning    LGU

Ringämnena är utvalasade för 5,5 mm breda "RÖR" avklipta till 17 mm i ringstorlekar,  och ska nu lödas ihop  med hårt slaglod i silver.
Skarven måste vara exakt, inte för liten då blit det luftrum i skarven,  och en svag skarv. För gles skarv ger en mycket ful och svag skarv.
Jag använder dåligt kål som brinner, då tar glöden mycket syre i luften, samt blåser syrefattig luft på lödningen. Det för att inte silvret ska oxidera vid uppvärmningen. Allt för att få bästa kvalité på dina nya silverringar från LGU

Ihop lödda ringar med hårt silver slaglod

Ringarna är  nu ihoplödda och överflödigt slaglod är borttaget på ringarna.
Så här ser en enkel ihopskarvning ut hos de flesta guld och silversmeder ut, och vi tillämpar metoden på våra billiga silver-ringar.
Vid de bättre ringarna som vi tillverkar gäller en annan metod som ger bättre egenskaper.
 

 

Ringarna snyggas till i lödskarven före valsning.

LÄNKAR;  LGU.se/eget_guld/smalta_ner.html   Gravyr på ringar